Liên hệ

Trường Tiểu học Rã Bản

Địa chỉ: Thôn Nà Tải xã Rã Bản huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Nông Thị Tuất 

Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại: CQ: 02813.840.600 – DĐ: 01698478095 Email:c1raban.pgdchodon@backan.edu.vn

Gmai