HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015

Tháng Mười 9, 2015 11:05 sáng

Hôm nay, ngày 09 tháng 9 năm 2015 trường Tiểu học Rã Bản tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 – 2016. tới dự hội nghị có mặt đầy đủ 13 đồng chí CB,CC,VC trong nhà trường.

Đúng 7 giờ HN bắt đầu làm việc. HN đã thông qua chương trình của hội nghị:

*Đồng chí Liêu Thị Miên CTCĐ thông qua chương trình:

20151009_074508

1, Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 2014 – 2015 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

2, Báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2014 – 2015 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

3, Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học 2014 – 2015.

4, Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 – 2015

5, Nghỉ giải lao

6, Đăng ký thi đua năm học 2015 – 2016.

7, Thảo luận xây dựng báo cáo.

8, Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường năm học 2015 – 2016.

9, Ý kiến đại biểu

10, Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2015 – 2016.

11, Thông qua nghị quyết Hội nghị.

12, Bế mạc Hội nghị

* Đồng chí Nông Thị Tuất PHT,  Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 2014 – 2015 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016:

20151009_095759

* Đồng chí Liêu Thị Miên Báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2014 – 2015 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016:

20151009_074419

Hội nghị đã đi đến thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2015 – 2016 như sau:

+ Đăng ký danh hiệu LĐTT: 8/13 đồng chí

+ Đăng ký danh hiệu CSTĐCS: 5/13 đồng chí

+ Duy trì sĩ số học sinh: 100%

+Phấn đấu liên đội mạnh cấp tỉnh

+ HTCTTH : 100%

+ Phấn đấu trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc, đề nghị UBND tỉnh khen