ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Tháng Chín 1, 2017 2:37 chiều

 

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂUHỌC

ĐẠI HỘI

NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Rã Bản, ngày 31 tháng 8 năm 2017

IMG20170831163725

Thực hiên kế hoạch số 14/KH-ĐU, ngày 15/5/2017 của Đảng ủy xã Rã Bản về việc tổ chức Đại hội các chi

bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020.  Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất của trường chưa tu sửa xong nhưng

Chi bộ trường Tiểu học Rã Bản long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại trụ sở UBND xã Rã

Bản

IMG20170831142720

Đồng chí Nông Thị tuất – Bí thư chi bộ báo cáo chính trị của chi bộ trường Tiểu học nhiệm kỳ 2015 – 2017

và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020:

IMG20170831143631

 

Đồng chí Lục Thị Tảo – Ủy viên Báo cáo Kiểm điểm của tập thể chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017:

IMG20170831144103

Đồng chí Lục Đình Nhu Đảng ủy viên – Phó chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo Đại hội:

Đại hội tổ chức bầu cử ban Chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020: Bầu Bí thư, phó bí thư:

IMG20170831162400

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội:

Đại hội đã nhất trí biểu quyết phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020:

IMG20170831163710  IMG20170831163739

Đại hội chi bộ trường Tiểu học Đã thành công tốt đẹp.