LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Tháng Ba 27, 2017 8:30 sáng

Thực hiên công văn số 2069/SGD ĐT – CTrTT ngày 24/10/2016  của sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện và công văn số 401/PGD ĐT ngày 30/12/2016  của phòng giáo dục và đào tạo về việc triển khai thực hiện xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện. Hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2017 công đoàn trường Tiểu học Rã Bản kết hợp với phụ huynh học sinh tổ chức lao động cải tạo lại vườn hoa của trường

* Một số hình ảnh của buổi lao động:

IMG20170324163638 IMG20170324155644 IMG20170324144430 IMG20170324144416 IMG20170324143619 IMG20170324143541 IMG20170324143527 IMG20170324143521 IMG20170324163645