Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường Tiểu học Rã Bản

Tháng Mười Một 4, 2015 9:38 chiều

 

Nghi lễ chào cờ:

20151030_100532

Bạn Ngô Minh Thư điều khiển đại hội:

20151030_101057

Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội lên điều hành:

20151030_101214

Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu:

20151030_10452120151030_104241

Ban liên Đội mới ra mắt Đại hội:

20151030_104654

 

 

20151030_104637