Đoàn thanh niên giúp nhà trường làm sân bóng đá

Tháng Mười 16, 2015 10:50 sáng

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2015 đoàn thanh niên xã Rã Bản sang giúp trường Tiểu học làm sân bóng đá mi ni. sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động:

IMG0430AIMG0429AIMG0428A